Khoá tập huấn Những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020 – Hướng dẫn và lưu ý cho doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 được ban hành và có hiệu lực mang nhiều ý nghĩa thiết thực và tạo ra bước ngoặt mới cho doanh nghiệp (DN). Việc thay đổi một số điều khoản hứa hẹn tạo thuận lợi và mang đến cho DN nhiều cơ hội mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tuy vậy, để thực sự có được những cơ hội, DN cần phải hiểu và biết cách áp dụng luật mới sao cho hiệu quả, đúng hướng. Để giúp doanh nghiệp tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đạt hiểu quả cao. Ngày 16/04 vừa qua, VCCI-HCM đã tổ chức khóa học về Luật doanh nghiệp 2020, thu hút sự tham dự của ….. DN, cập nhật các nội dung chính sau:

Phần 1: Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN 2020) – Sự ra đời đánh dấu những đổi mới trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp

– Những bước cải cách tạo thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp

– Cụ thể hóa một số quy định mới của Luật Doanh nghiệp và bình luận một số tình huống thực tiễn.

Phần 2: Chuyển đổi và tổ chức lại Doanh nghiệp theo khung pháp lý mới của LDN 2020

–          Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

–          Nguyên tắc tổ chức lại Doanh nghiệp : Sơ đồ TNHH – DNTN- CTCP

–          Luật doanh nghiệp 2020 : Mở rộng “ khu bảo vệ ’’ cổ đông nhỏ.

 

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo