Khóa tập huấn hiểu và vận dụng hiệu quả lợi thế ưu đãi thuế quan và vượt qua hàng rào phi thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước ASEAN + 5 trong khuôn khổ RCEP và với Vương Quốc Anh trong khuôn khổ UKVFTA

Các hoạt động và sự kiện phổ biến, cập nhật chính sách thương mại đã là hoạt động thường xuyên và kịp thời của VCCI HCM hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Hoạt động nhằm phân tích, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho đại diện Doanh nghiệp, Hiệp hội hiểu rõ và vận dụng hiệu quả, thiết thực các quy định áp dụng theo nhóm ngành hàng xuất nhập khẩu thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với các nước và khu vực.

                                  Ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Giám đốc VCCI-HCM phát biểu khai mạc.

Trong khuôn khổ các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 5 đối tác được ký kết ngày 15/11/2020 và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) được ký kết ngày 29/12/2020, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu “HIỂU VÀ VẬN DỤNG HIỆU QUẢ LỢI THẾ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN VÀ VƯỢT QUA HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN KHI XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VỚI CÁC NƯỚC ASEAN + 5 TRONG KHUÔN KHỔ RCEP VÀ VỚI ANH QUỐC TRONG KHUÔN KHỔ UKVFTA” vào ngày 21/01/2021 vừa qua.

Tại Khóa tập huấn, Anh Vũ Xuân Hưng – Trưởng phòng Pháp chế VCCI HCM đã cập nhật tiến trình hội nhập FTAs gồm RCEP và UKVFTA cùng những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp. Sau đó, Báo cáo viên Nguyễn Khánh Linh – Chuyên viên Phòng Pháp chế đã trình bày các nội dung liên quan đến UKVFTA bao gồm Quy tắc xuất xứ và thuế quan được hưởng khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Anh Quốc. Các nội dung liên quan đến thực thi RCEP cũng được Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức trình bày cụ thể và chi tiết.

                       Anh Vũ Xuân Hưng – Trưởng phòng Pháp chế VCCI HCM trình bày tại khoá tập huấn.

Khóa tập huấn đã nhận được sự quan tâm và tham dự của gần 100 doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và lân cận. Nhiều câu hỏi cho các tình huống thực tế được nêu ra và được các Báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp cụ thể, giải quyết thiết thực các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh phong phú của doanh nghiêp.

Phòng Pháp chế, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo