[vccitranslate]

Khảo sát về Phát triển Bền vững – ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị)

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang có đà tăng trưởng và doanh nghiệp tiên phong năng động trong xu thế phát triển toàn cầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Khu vực TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương (INDOCHINA) gửi đến quý Doanh nghiệp lời mời tham gia khảo sát quan trọng về Phát triển Bền vững – ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Khảo sát về Phát triển Bền vững - ESG

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích giúp các tổ chức hỗ trợ phát triển và chính các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và xây dựng nhận thức đúng đắn về phát triển bền vững và ESG, đồng thời nắm bắt được thực trạng, các thách thức và cơ hội trong việc thực hiện các chiến lược phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bốn lĩnh vực trọng điểm: thực phẩm, điện tử, du lịch và hàng tiêu dùng.

Tham gia nghiên cứu này, quý doanh nghiệp sẽ có cơ hội chia sẻ và trao đổi ý kiến chuyên sâu, đồng thời đóng góp vào việc xác định các hướng phát triển tiềm năng trong tương lai của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu sẽ được tổng hợp và cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng thể về cách thức để thúc đẩy phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Chúng tôi tin rằng sự tham gia của quý doanh nghiệp sẽ là một đóng góp quý báu và quan trọng cho nghiên cứu và để cảm ơn quý vị đã dành thời gian hoàn thành khảo sát, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần quà là bộ tài liệu ESG và top-up thẻ điện thoại tại link cuối khảo sát.

Rất mong nhận được thông tin và các ý kiến trả lời của quý vị trực tuyến tại: hoặc quét mã QR bên dưới (trước ngày 25/4/2024).

 

 

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo