Khảo sát Điều tra Tâm lý Kinh doanh ASEAN

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Ban Thư ký ASEAN đang tiến hànhĐiều tra Tâm lý Kinh doanh ASEAN đối với các công ty có trụ sở chính tại một trong các Quốc gia Thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam. Cuộc khảo sát là một phần trong Đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, nhằm đánh giá nhận thức/hiểu biết, tình cảm chung của các doanh nghiệp, xác định các vấn đề/ thách thức trong thị trường ASEAN và nhận được các khuyến nghị để tăng cường hội nhập kinh tế khu vực.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) rất mong cộng đồng Doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện cuộc khảo sát này thông qua hình thức trực tuyến tại link sau: https://bit.ly/ABSS-quest.

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 10-15 phút để hoàn, có nội dung bằng tiếng Anh và có hiệu lực đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, Quý Doanh nghiệp vui lòng thực hiện khảo sát này bằng ngôn ngữ tiếng Anh để các chuyên gia ASEAN có thể tổng hợp dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý Doanh nghiệp đối với các hoạt động của VCCI-HCM!

  • Sự kiện
  • Đào tạo