[vccitranslate]

Kết nối tại Châu Á: Thương mại, Vận tải, Giao nhận và Kinh doanh

Đại học RMIT Việt Nam phối hợp cùng Đại học Zhejiang, Trung Quốc tổ chức hội thảo “Kết nối tại Châu Á: Thương mại, Vận tải, Giao nhận và Kinh doanh” tại Đại học RMIT Việt Nam, cơ sở Nam Sài Gòn. Tham gia hội thảo gồm các học giả trong nước và quốc tế cũng như lãnh đạo cách doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hội thảo tập trung chia sẻ các sáng kiến, cơ hội và thách thức trong việc kết nối vận chuyển và hành lang thương mại, các chính sách thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế khu vực, quan hệ thương mại, mạng lưới sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự (có tính phí), vui lòng email: bri2018@rmit.edu.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo