HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KHAI BÁO XUẤT XỨ THEO CƠ CHẾ REX

Đối với các doanh nghiệp đang đề nghị cấp C/O mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn cuối cùng cho việc cấp C/O mẫu A cho hàng hóa sang các thị trường này là ngày 30 tháng 6 năm 2020. Do đó, các doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng ký mã số REX trực tuyến trong thời gian sớm nhất.

  • Hướng dẫn cách thức khai báo hồ sơ REX: Xem tại đây
  • Một số điểm cần lưu ý khi khai báo trên trang điện tử của Liên minh châu Âu: Xem tại đây
  • Thông tư số 38/2018/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ: Xem tại đây

——

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 22-07 của Quy định EU 2015.2447, doanh nghiệp xuất khẩu khai báo xuất xứ hàng hóa trên bất kỳ chứng từ thương mại mà chứng từ đó thể hiện tên và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu và đối tác nhận hàng cũng như mô tả chi tiết hàng hóa và ngày phát hành chứng từ.

Nội dung khai báo xuất xứ bằng 03 ngôn ngữ, trong đó:

* Bằng tiếng Anh:
The exporter … (1) of the products covered by this document declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of . . . (2) preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of
Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … … (3).

Ghi chú:
(1) “Mã số REX”
(2) “Vietnam”
(3) Tiêu chí xuất xứ:
– Sản phẩm có xuất xứ thuần túy chỉ ghi chữ “P” hoặc
– Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu hoặc không rõ xuất xứ ghi “W”… (4 số đầu của mã HS) ví dụ: “W”9618

Ví dụ:
“The exporter ABC Co., Ltd VNREX12345678VCCI02L01 of the products covered by this document declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of Vietnam preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of
Preferences of the European Union and that the origin criterion met is “W”9618.

*Trường hợp sử dụng nguyên liệu có nhập khẩu để sản xuất đáp ứng quy tắc cộng gộp, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung:
(a) Cộng gộp song phương: ‘EU cumulation’
(b) Cộng gộp với Norway, Switzerland or Turkey: ‘Norway cumulation’, ‘Switzerland cumulation’,
‘Turkey cumulation’
(c) Cộng gộp khu vực: ‘regional cumulation’
(d) Cộng gộp mở rộng: ‘extended cumulation with country x’

*Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phát hành sau thời điểm xuất khẩu, doanh nghiệp bổ sung thêm nội dung: ‘retrospective statement’.

Nguồn: COVCCI

  • Sự kiện
  • Đào tạo