Hướng dẫn cách phòng tránh sai sót khi kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ C/O hàng nhập khẩu để tận dụng triệt để các cơ hội từ CPTPP, EVFTA và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; hiểu và vận dụng hiệu quả cách áp mã Hs cho hàng hoá xuất nhập khẩu qua các tình huống thực tiễn

Việt Nam đã ký kết và thực hiện 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), 02 FTA đang đàm phán. Việc này đã giúp Doanh nghiệp giành lợi thế xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua hưởng ưu đãi thuế quan, nhưng theo đó, Doanh nghiệp phải cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc tự tuyên bố xuất xứ hợp lệ cho cơ quan Hải quan. Thực tế, nhiều trường hợp do không nắm rõ quy định pháp luật có liên quan về xuất xứ hàng hóa dẫn đến nhiều C/O nhập khẩu bị Hải quan từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan do C/O không hợp lệ, phổ biến như: C/O khai báo không đúng quy định về hình thức, ghi sai tiêu chí xuất xứ, sản phẩm không đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa, khai báo không đúng trường hợp hóa đơn bên thứ ba, mã số hàng hóa (mã HS) trên C/O khác mã HS trên tờ khai,… dẫn đến Hải quan từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan.

Ngoài ra, việc khai báo chính xác mã HS khi làm thủ tục xuất nhập khẩu về nguyên tắc được quy định là do doanh nghiệp tự xác định khai báo và tự chịu trách nhiệm, đây là yêu cầu nền tảng quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy thế, do chưa hiểu và vận dụng tốt các quy định dẫn đến khai chưa chính xác mã HS gây ra nguy cơ bị áp lại mức thuế quan do áp lại mã HS khi kiểm tra sau thông quan.
Nhằm phổ biến, cập nhật kịp thời các quy định mới về xuất xứ hàng hóa trong các FTA, hướng dẫn chi tiết cách thức khai báo từng loại C/O và thông qua phân tích các tình huống thực tiễn về HS để học viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả trình tự thủ tục, các nguyên tắc phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI HCM) tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu: “HƯỚNG DẪN CÁCH PHÒNG TRÁNH SAI SÓT KHI KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ (C/O) HÀNG NHẬP KHẨU ĐỂ TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ HỘI TỪ CPTPP, EVFTA VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI; HIỂU VÀ VẬN DỤNG HIỆU QUẢ CÁCH ÁP MÃ HS CHO HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU QUA CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN” vào ngày 26/03/2021 vừa qua.


Tại Khóa tập huấn, các nội dung trên đã được Anh Vũ Xuân Hưng – Trưởng phòng Pháp chế VCCI HCM và Anh Nguyễn Văn Đức – Trưởng phó phòng Pháp chế VCCI HCM trình bày thông qua việc nhận diện vấn đề trong một số tình huống thực tiễn để áp mã HS cho hàng hóa, cũng như việc cập nhật các quy đinh mới nhất về quy trình kiểm tra, xác minh về Thuế và Quy tắc xuất xứ cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Anh Vũ Xuân Hưng – Trưởng phòng Pháp chế VCCI HCM trình bày tại khoá tập huấn

Khóa tập huấn đã nhận được sự quan tâm và tham dự của hơn 40 đại diện doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nhiều câu hỏi cho các tình huống thực tế được nêu ra và được các Báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp cụ thể, giải quyết thiết thực các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh phong phú của doanh nghiêp.

Các đại biểu tham dự và đặt câu hỏi

Phòng Pháp chế, VCCI – HCM 

  • Sự kiện
  • Đào tạo