[vccitranslate]

XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI – CTCP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

AN THỊ PHƯỢNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

May mặc.