[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ANH TUẤN

Chức vụ

Quyền viện trưởng

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, UBND TP về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 28, Đường Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 1346

Fax : (84-28) 3932 1370

Email : hids@tphcm.gov.vn

Website : www.hids.hochiminhcity.gov.vn