[vccitranslate]

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÙNG ANH TUẤN VÀ CỘNG SỰ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHÙNG ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn luật pháp kinh doanh & thương mại tổng quát. Tập trung chuyên sâu vào các ngành: ngân hàng và thị trường vốn,…