[vccitranslate]

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT – ĐÁ QUÝ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN GIA HIỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Giám định đá quý.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 6 Biz, Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3910 2900

Fax : (84-28) 3910 2900

Email : trungtam@rgg.vn

Website : www.rgg.com.vn