[vccitranslate]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGOẠI GIAO VÀ NGOẠI NGỮ TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG QUỐC DŨNG

Chức vụ

Phó giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 87, Đường Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 5830

Fax : (84-28) 3932 0008

Email : info@cefalt.edu.vn

Website : www.cefalt.edu.vn