[vccitranslate]

TỔNG CTY – TNHH MTV THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ MINH TRANG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư.

Thông tin liên hệ