[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN DŨNG

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3821 7713

Fax : (84-28) 3821 7452

Email : hotline@hsx.vn

Website : www.hsx.vn