[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐINH TÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Ngân hàng – tài chính.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 41 & 45, Đường Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3822 0960 / 0961

Fax : (84-28) 3822 0963

Email : dvkh@ocb.com.vn

Website : www.ocb.com.vn