[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 25 Bis, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6291 5916

Fax : (84-28) 6291 5900

Email : info@hdbank.com.vn

Website : www.hdbank.com.vn