[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

FU XINZHONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Tài trợ xuất nhập khẩu, vốn lưu động, dự án, thanh toán quốc tế, ngoại hối, chuyển tiền, các sản phẩm dịch vụ khác.

Thông tin liên hệ