Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN MÙI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái rừng cây bản địa và một số loài cá nước ngọt thuộc lưu vực sông Đồng Nai.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp 1 xã Mã Đà, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai

Điện thoại : (84-251) 3861 290

Fax : (84-251) 3960 157

Email : kbtdn@dongnai.gov.vn

Website : www.dongnaireserve.org.vn