[vccitranslate]

HTX CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ MINH ẢNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị máy móc, phụ tùng, nguyên liệu, nhiên liệu kèm theo. Phục vụ sản xuất thức ăn công nghiệp gia súc, gia cầm và thủy sản. Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.