[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ HÀ NAM

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức thông tin về giá cả thị trường, tin tức trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 135A, Đường Pasteur, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3823 7288

Fax : (84-28) 3822 3901

Email : vpa@peppervietnam.com

Website : www.peppervietnam.com