Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH QUANG THANH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp trong các ngành: đồ gỗ; tư vấn, thiết kế, trang trí nội thất; gỗ mỹ nghệ; thiết bị, máy móc và các phụ liệu cho ngành công nghiệp gỗ.

Thông tin liên hệ