Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN HUÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng nhà các loại. Lắp đặt hệ thống điện. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Thông tin liên hệ