[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến thủy hải sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Tân Hội, Phước Hội, Đất Đỏ., T. Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại : (84-254) 3681 103

Fax : (84-254) 3681 185

Email : ketoan.thuandu@gmail.com

Website :