Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

6. Nhựa – Cao su – Giấy, bao bì – In ấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất sản phẩm từ nhựa, hạt nhựa.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Ấp Vàm, X. Thiên Tân, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai

Điện thoại : (84-9) 3834 5888

Fax :

Email :

Website :