Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG XUÂN ĐIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại gỗ và sản phẩm gỗ.

Thông tin liên hệ