[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TOÀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Bốc xếp hàng hoá.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu số 15, KDC Kim Sơn, Thị Xã Long Thành, H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-251) 3547 239

Fax : (84-251) 3547 239

Email :

Website :