[vccitranslate]

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PROFESSOR GAEL MCDONALD

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 702, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3776 1300

Fax : (84-28) 3776 1399

Email : enquiries@rmit.edu.vn

Website : www.rmit.edu.vn