[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐẠI HÙNG LỘC

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Xử lý bề mặt ván nhân tạo (ván ép, ván MDF, ván Okal, ván MFC), dán giấy hoa văn PU, AMINO, NC,… Tráng keo polyester; dán màng nhựa PVC.

Thông tin liên hệ