[vccitranslate]

CTY TNHH XNK VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ AN XUN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

GIANG CHHENG HUONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải nội địa – quốc tế, XNK, thương mại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 10, Đường Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3945 3497

Fax : (84-28) 3945 3496

Email : ceo@anxun.com.vn

Website : www.anxun.com.vn