[vccitranslate]

CTY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông NGÔ VĂN PHÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Công nghiệp, Thương mại & Xuất nhập khẩu.

Thông tin liên hệ