[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ THẾ HIỂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các loại vải sợi, hàng dệt may, hàng may mặc; may gia công.

Thông tin liên hệ