CTY TNHH VẬT LIỆU KHOA HỌC KỸ THUẬT TRIỂN VŨ VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HSIAO HSU JUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

9. Dược – Mỹ phẩm – Hóa chất

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hóa chất, chất làm cứng PU,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 319B, KCN. Nhơn Trạch 5, T. Đồng Nai

Điện thoại : (84-251) 3560 236

Fax : (84-251) 3560 237

Email : race@headway-vietnam.com

Website : www.headway-vietnam.com