[vccitranslate]

CTY TNHH TV ĐT TM & DV HOÀN CẦU – CHI NHÁNH Q.1

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THỊ NGỌC DUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Nhà hàng, lớp học nấu ăn.

Thông tin liên hệ