Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH NGỌC TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và xuất khẩu giày dép sandal mùa hè và dép đi trong nhà.

Thông tin liên hệ