CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ĐÌNH NGÔ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Lập, quản lý dự án; thiết kế, thẩm tra thiết kế dân dụng công nghiệp. Kiểm định chất lượng công trình.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 649/27/14, Đường Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3899 1727

Fax : (84-28) 3899 1727

Email : viendaotaoICM@gmail.com

Website :