[vccitranslate]

CTY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ I.C.P

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN CƯ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế xây dựng công trình, khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 42, Đường Bình giã, P. 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 6294 0115

Fax : (84-28) 6294 0116

Email : icp@icpvietnam.com

Website : www.quocteicp.com