[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HOÀNG LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình xây dựng nhà các loại. Bán lẻ đồ mỹ kim, sơn và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 92, Đường số 20, P.Bình An, Q.2, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 3740 7429

Fax : (84-28) 3740 7427

Email : info@intelipol.asia

Website : www.intelipool.asia