Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG PHÚ HƯNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Giặt công nghiệp.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 31, Đường Quảng Hiền, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3864 7880 / 6256 0339

Fax : (84-28) 3865 4887 / 6256 1203

Email : capitalwashing@hcm.fpt.vn

Website : www.capitalwashing.com