[vccitranslate]

CTY TNHH TM VÀ DV TIN HỌC & VIỄN THÔNG TRƯỜNG TIẾN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN HỒNG NHUNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Phân phối sản phẩm camera, kinh doanh thiết bị viễn thông.

Thông tin liên hệ