[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI THỊ LIÊN THỦY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường biển, hàng không, bán buôn hàng hóa.

Thông tin liên hệ