[vccitranslate]

CTY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HACO

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG VIỆT HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý thủ tục hải quan, vận chuyển đường bộ như: hàng container, xe tải nhỏ, siêu trọng, hàng rời. Dịch vụ phụ trợ ngành xuất nhập khẩu như: kiểm tra chất lượng nhà nước, C/O,…

Thông tin liên hệ