[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN PHÙNG MINH KHANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn quản lý đầu tư trong và ngoài nước. Quảng cáo.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu 3, KDC. Bửu Long, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại : (84-9) 7778 7980

Fax :

Email :

Website :