[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN QUANG ĐÀI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại và chế biến hải sản xuất khẩu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 18/10, Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3843 7533 / 3899 2349

Fax : (84-28) 3844 4114

Email : nammaico@hcm.fpt.vn

Website :