[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên kinh doanh các loại máy tính, linh kiện, dịch vụ sửa chữa máy in, máy tính.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 268, Đường Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3862 7628

Fax : (84-28) 3863 0718

Email :

Website : www.vungdatmaytinh.com