[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ BÍCH KHIÊM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh trà túi lọc các loại. Mua bán mủ cao su. Mua bán nông sản. Xuất khẩu gạo.

Thông tin liên hệ