[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ PHỤNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp thiết bị thí nghiệm của Esco-Singapore, IKA–Germany, Whatman–UK,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 213, Đường Lý Thái Tổ, P.9, Q. 10, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3834 7669 / 7748 / 7591

Fax : (84-28) 3834 7670

Email : tpls@hcm.vnn.vn

Website : www.taiphat.vn