[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VŨ KHÁNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và buôn bán tôm cá, thức ăn gia súc.

Thông tin liên hệ