[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV DU LỊCH THẾ KỶ MŨI NÉ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TRỌNG NHO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh dịch vụ du lịch nhà hàng, khách sạn.

Thông tin liên hệ