[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông NGUYỄN KHÁNH MINH HUY

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên vé máy bay – Khách sạn – Visa – Du lịch…