[vccitranslate]

CTY TNHH TM DV DU LỊCH HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG ĐỨC HẢI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh lữ hành, vận chuyển, đại lý vé máy bay,…

Thông tin liên hệ